Lähellä. Joustava. Varma.

Toimintatapa ja laadunvarmistus

Toimintatapa ja laadunvarmistus

Me Lyijysellä olemme halunneet vastata asiakkaiden toiveisiin. Haluamme olla kiinteistön vastuuhenkilöiden päätöksen teon tukena silloin, kun asia koskee kiinteistön tapahtumia, korjaus- ja huoltotarpeita, energia-asioita tai luotettavan yhteistyötahon löytämistä. Meillä on vankka kokemus kiinteistösektorin useilta osa-alueilta ja laaja yhteistyöverkosto. Me haluamme olla nimenomaan luotettava yhteistyökumppani taloyhtiölle. Haluamme tuottaa lisäarvoa asiakkaan kiinteistöomistukselle. Meille jokainen asiakas on oma yksilönsä. Arvostamme myös ympäristönäkökohtia ja pidämme mielekkäänä hoitaa lähekkäisiä kiinteistöjä liikennepäästöjen vähentämiseksi.

Kiinteistöhuolto on joukkuelaji

Meidän toimintamme perustuu koko henkilökunnan yhteiseen tavoitteeseen; asiakkaan tyytyväisyyteen. Jokainen työntekijä kantaa vastuuta palvelun onnistumisesta kokonaisuutena riippumatta siitä, mikä hänen oma tehtävänsä palveluketjussa on. Jokainen työntekijämme myös tietää, mikä on hänen työnsä merkitys ja tavoite. Varmistamme työmme laatua useilla eri osa-alueille rakennetuilla ohjeistuksilla ja mittareilla. Työn lopputulos arvioidaan määrämuotoisella omavalvontatarkastuksella, joka tuottaa arvosanan työn laadusta ja parannuskirjaukset. Tämä järjestelmä antaa arvokasta tietoa palveluresurssiemme kohdentamisesta.